Explore Chiang Rai Main logo
EXPLORE
CHIANG RAI

คำค้นหาต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 ตัว

ไม่มีผลการค้นหา...

ที่พัก

ร้านอาหาร

ผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรม

บล็อก

บทสนทนา

elephant
attraction

สถานที่ท่องเที่ยว

ค้นหาสถานที่น่าสนใจที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายของเชียงราย

ผลการค้นหา

ดู : 0 - 0 จาก 5 รายการ

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

0 ความคิดเห็น

เมืองเชียงราย, เวียง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

0 ความคิดเห็น

แม่ฟ้าหลวง, แม่สลองนอก

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

พระธาตุดอยตุง

0 ความคิดเห็น

แม่สาย, ห้วยไคร้

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

พระตําหนักดอยตุง

0 ความคิดเห็น

แม่ฟ้าหลวง, แม่ฟ้าหลวง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

สามเหลี่ยมทองคํา

0 ความคิดเห็น

เชียงแสน, เวียง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

padthai
soup

ขอบคุณสำหรับการติดต่อ!

เราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกสำหรับผู้ประกอบการและร้านค้า

เอกสารยืนยันตัวตน*

example-important-documents
  • ส่งภาพถ่ายตนเองคู่กับบัตรประชาชน ตามภาพตัวอย่าง (โดยให้เห็นใบหน้าและบัตรประชาชนชัดเจน)
  • แนบไฟล์ สแกนรูปบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ใช้เฉพาะการสมัครสามาชิก Explore Chiang Rai เท่านั้น)
จำกัดขนาดไฟล์รูปไม่เกิน 2MB (.png, .jpg, .pdf)

เปลี่ยนไปใช้แอป

ใช้งานฟีเจอร์ต่างๆมากมายบนแอป Explore Chiang Rai.

ใช้แอป เปิดแอป